نام پروژه:

شعب تحت پوشش سر پرستی جنوب شرق تهران بانک ملی

نوع فعالیت:

بانکداری

مشخصات پروژه:

پشتیبانی فنی دوربین های مداربسته ، شبکه و عیب یابی دوره ای شعب تحت پوشش بانک ملی جنوب شرق تهران