نام پروژه:

مجموعه درمانگاهای شفا خانه تهران

نوع فعالیت:

کلینک های ترک اعتیاد با قسمت های مختلف


مشخصات پروژه:

محدوده تحت پوشش این مجموعه شامل ساختمان های اداری و آسایشگاه ها در 14 مرکز مختلف در  تهران می باشد که مشتمل بر 130 دوربین مدار بسته تحت شبکه از برند   vivotek  و 14000 متر کابل کشی Cat 6 sftp  می باشد و با توجه به مشخصات پروژه عمدتا دوربین ها از نوع IP8133 می باشد. کلیه دوربین ها با استفاده از تکنولوژی POE برق رسانی شده است و همچنین امکان مشاهده تصاویر زنده و ضبط شده از طریق اینترنت میسر شده است.مشخصات ویژه:

ایجاد مونیتورینگ متمرکز در ساختمان مرکزی شفا خانه تهران و امکان مشاهده تصاویر سایر
درمانگا ها