نام پروژه:

کارخانه کشت و صنعت

نوع فعالیت:

صنایع تولید اگزوزهای موتور

مشخصات پروژه:

محدوده تحت پوشش این مجموعه شامل سالن های تولید , محوطه و ساختمان های اداری و پیرامون کارخانه می باشد که مشتمل بر 22 دوربین مدار بسته تحت شبکه از برند vivotek و 2400 متر کابل کشی Cat 6 sftp می باشد و با توجه به مشخصات پروژه عمدتا دوربین ها از نوع IP 8172p , IP81333 می باشد. کلیه دوربین ها از تکنولوژی POE برق رسانی شده است و همچنین امکان مشاهده تصاویر زنده و ضبط شده از طریق اینترنت میسر شده است.