لوگوی هر شرکت بازتابی است از تفکرات، فلسفه وجودی، اهداف و حالات درونی آن مجموعه بدیهی است که با گذشت زمان و کسب تجربه این حالات دستخوش تغییر و تکامل شوند. پس بدیهی است که با تغییر استراژی ها و تفکرات، لوگوی شرکت نیز تغییر نماید. اتفاقی که در اکثر کمپانی ها و سازمان های بزرگ طی زمان حیاتشان افتاده است. شرکت رایمند اکنون بعنوان یکی از سازمان های پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات محصولات و خدمات خود را براساس آمیزه ای از تکنولوژی و هنر تولید می نماید. این بینش، تفکر غالب در طراحی لوگوی جدید شرکت رایمند پردازش است. لوگوی جدید رایمند که توسط گرافیست های این شرکت طراحی شده تلفیقی از تکنولوژی و هنر است. در طراحی لوگوی جدید ساین (sign) دلفین در فرمی متفاوت و بصورت جدا حفظ شده است. فرم جدید دلفین رایمند بصورت خمیده و منحنی وار(spiral) طراحی شده است که ضمن اینکه بعد هنری لوگو را در ذهن تبیین می نماید مفهوم بی نهایت را نیز تداعی نموده است. طراحی این ساین بصورتی است که دلفین را روی موج متصور می سازد که اشاره ای ظریف به شعار سازمانی شرکت یعنی همگام بودن با تکنولوژی و حرکت بر روی موج تکنولوژی را داراست. فونت تیز و شارپ (sharp) در نگارش کلمه رایمند بعد تکنولوژیکی را در لوگو تداعی می نماید. در لوگوی جدید رنگ سازمانی شرکت رایمند حفظ شده و با تفکیک رنگی در کلمه رایمند سعی در جداسازی و تاکید بر روی "رای" بعنوان بن کلمه و به معنای هوشمندی شده است.