سامانه مديريت پذيرندگان با هدف ارائه خدمات و پشتيباني بهتر و سريع‌تر براي پذيرندگان پايانه‌هاي پرداخت نظير پايانه‌هاي فروش، پايانه‌هاي اينترنتي و دستگاه‌هاي خودپرداز توليد و راه‌اندازي خواهد شد.

معرفي سامانه مديريت پذيرندگان

سامانه مديريت پذيرندگان وظيفه مديريت چرخه حيات پايانه‌هاي فروش را بر عهده دارد. بدين ترتيبت که کليه مراحل پردازش درخواست پايانه فروش از طريق اين سامانه قابل پيگيري خواهد بود.

کليه درخواست‌ها اعم از درخواست‌هاي مستقل، بازاريابي شده توسط کارگزار يا مديريت استان به صورت دستي يا فايلي در اين سامانه ثبت خواهند شد و از طريق همين سامانه هم قابل پيگري هستند. شرکت پرداخت الکترونيک از طريق اين سامانه اقدام به دريافت فايل درخواست‌هاي جديد نموده و پس از ثبت پايانه‌هاي جديد در سامانه سوئيچ فايل به روز شده درخواست را به همراه شماره فروشگاه و شماره ترمينال در سامانه مديريت پذيرندگان ارسال خواهد کرد.

کارگزار موظف است به صورت روزانه به سامانه مراجعه نموده و در صورت مشاهده پايانه جديد نسبت به نصب و راه‌اندازي آن اقدام نمايد. پس از راه‌اندازي پايانه فروش وضعيت جديد آن به راه‌اندازي شده تغيير خواهد کرد و مديريت استان مي‌تواند با دريافت گزارش پايانه‌هاي جديد از نصب و راه‌اندازي پايانه‌هاي درخواستي اطمينان حاصل نمايد.

در صورت بروز هرگونه خرابي در پايانه فروش يا وجود هرگونه درخواست نظير رول کاغذ يا پايانه فروش بيشتر پذيرندگان مي‌توانند به کارگزار مراجعه کرده يا درخواست خود را مستقيماً در سامانه يا از طريق سامانه تلفني ثبت درخواست ثبت نمايد. کارگزار موظف است به کليه اين درخواست‌هاي رسيدگي کرده و نتيجه را به طور کامل در سامانه ثبت نمايد.

پذيرنده، ستاد و مديريت استان مي‌توانند ريز تراکنش و عملکرد پايانه فروش را از طريق سامانه پيگيري نمايند. ريز تراکنش‌ها هر 24 ساعت يکبار از سامانه سوئيچ استخراج و توسط شرکت پرداخت الکترونيک در سامانه به روز رساني خواهند شد.

در صورت بروز هرگونه مغايرت در تسويه حساب، پذيرنده مي‌تواند با مراجعه به سامانه يا از طريق سامانه تلفني ثبت درخواست اقدام به ثبت مغايرت نمايد. شرکت پرداخت الکترونيک موظف است در کوتاهترين زمان ممکن مغايرت را بررسي نموده و نسبت به رفع آن اقدام نمايد.

 

 

کاربران و موارد کاربرد

 • پذيرنده
  • ثبت درخواست پايانه فروش
  • پذيرنده به سامانه مديريت پذيرندگان مراجعه کرده و فرم ثبت اطلاعات فروشگاه را تکميل مي‌نمايد. پس از تکميل فرم و ثبت در سامانه، شماره پيگيري درخواست به وي اعلام مي‌گردد.

  • ثبت درخواست افتتاح حساب
  • در صورتي که پذيرنده فاقد شماره حساب در بانک توسعه تعاون باشد بايستي فرم درخواست افتتاح حساب را هم تکميل نمايد. در اين صورت کارگزار موظف است تمام فرآيند افتتاح حساب را براي پذيرنده انجام دهد.

  • پيگيري درخواست پايانه فروش
  • پذيرنده به سامانه مديريت پذيرندگان مراجعه مي‌نمايد و پس از وارد کردن شماره پيگيري وضعيت فعلي درخواست خود را مشاهده مي‌نمايد.

  • درخواست رول کاغذ
  • پذيرنده به پنل شخصي خود در سامانه مديريت پذيرندگان مراجعه نموده و درخواست رول کاغذ را به همراه تعداد درخواستي ثبت مي‌نمايد

   پذيرنده با سامانه درخواست تلفني تماس گرفته و ضمن وارد کردن نام کاربري و رمز عبور گزينه مرتبط به درخواست رول کاغذ را ثبت مي‌نمايد. پايگاه داده سامانه درخواست تلفني و سامانه مديريت پذيرندگان يکي است.

  • ثبت درخواست جمع‌آوري
  • پذيرنده به پنل شخصي خود در سامانه مديريت پذيرندگان مراجعه نموده و درخواست جمع‌آوري پايانه فروش را ثبت مي‌نمايد.

   پذيرنده با سامانه درخواست تلفني تماس گرفته و ضمن وارد کردن نام کاربري و رمز عبور گزينه مرتبط به درخواست جمع‌آوري پايانه فروش را ثبت مي‌نمايد

  • اعلام خرابي پايانه فروش
  • پذيرنده به پنل شخصي خود در سامانه مديريت پذيرندگان مراجعه نموده و خرابي پايانه فروش را ثبت مي‌نمايد.

   پذيرنده با سامانه درخواست تلفني تماس گرفته و ضمن وارد کردن نام کاربري و رمز عبور گزينه مرتبط به خرابي پايانه فروش را ثبت مي‌نمايد.

  • اعلام مغايرت
  • پذيرنده به پنل شخصي خود در سامانه مديريت پذيرندگان مراجعه نموده و مغايرت پايانه فروش را ثبت مي‌نمايد.

   پذيرنده با سامانه درخواست تلفني تماس گرفته و ضمن وارد کردن نام کاربري و رمز عبور گزينه مرتبط به مغايرت پايانه فروش را ثبت مي‌نمايد.

  • مشاهده ريز تراکنش
  • پذيرنده به صفحه شخصي خود در سامانه مديريت پذيرندگان مراجعه نموده و ريزتراکنش‌ پايانه فروش خود را در بازه‌هاي زماني مختلف مشاهده مي‌کند.

  • مشاهده اطلاعات تسويه حساب
  • پذيرنده به صفحه شخصي خود در سامانه مديريت پذيرندگان مراجعه کرده و گزارش نسويه حساب‌ پايانه فروش خود را دريافت مي‌نمايد.

 • کارگزار
  • مشاهده و اصلاح وضعيت و اطلاعات پايانه
  • کارگزار به سامانه مديريت پذيرندگان مراجعه کرده و وضعيت فعلي پايانه‌هاي تحت نظارت خود را مشاهده نموده و بر اساس چرخه حيات پايانه فروش مي‌تواند وضعيت پايانه‌ها را تغيير دهد.

  • دريافت گزارش پايانه‌هاي منتظر نصب
  • کارگزار ليست اطلاعات پايانه‌هاي فروشي که توسط شرکت پرداخت الکترونيک در سامانه سوئيچ ثبت شده و منتظر نصب هستند را به صورت فايلي از سامانه مديريت پذيرندگان دريافت نمايد.

  • ثبت درخواست پايانه فروش جديد به صورت گروهي يا فردي
  • کارگزار به صفحه شخصي خود در سامانه مديريت پذيرندگان مراجعه نموده و اطلاعات پايانه فروش جديد را در بخش درخواست پايانه فروش ثبت مي‌نمايد.

   کارگزار به صفحه شخصي خود در سامانه مديريت پذيرندگان مراجعه نموده و فايل حاوي اطلاعات پايانه‌هاي فروش بازاريابي شده را در بخش درخواست پايانه فروش جديد بارگذاري مي‌نمايد.

  • پيگيري وضعيت پايانه فروش
  • کارگزار مي‌تواند وضعيت فعلي پايانه فروش درخواستي خود را از طريق سامانه مديريت پذيرندگان مشاهده نمايد.

  • اعلام خرابي و ساير نيازمندي‌ها
  • کارگزار با مراجعه به صفحه شخصي خود در سامانه مديريت پذيرندگان مي‌تواند درخواست‌هاي مختلف خود را ثبت نمايد. در صورتي که نوع درخواست از پيش در سامانه تعريف شده باشد کارگزار موظف است اطلاعات درخواستي را وارد نمايد. در غير اين صورت کارگزار مي‌تواند درخواست خود را تشريح نمايد.
  • دريافت صورتحساب‌هاي مالي
  • صورتحساب‌هاي مالي کارگزار بر اساس سياست‌ها و گزارشات تحليلي موجود در سامانه مديريت پذيرندگان صادر خواهد شد و کارگزار مي‌تواند آن را از سامانه دريافت نمايد.

 • ستاد
  • تهيه انواع گزارش
  • ابزار مبتني بر Crystal Reports در اختيار ستاد قرار داده مي‌شود تا محدوديتي در تهيه گزارش‌هاي درخواستي وجود نداشته باشد.

  • مشاهده و پردازش کليه درخواست‌ها
  • کارشناس ستاد با مراجعه به سامانه مديريت پذيرندگان مي‌تواند وضعيت فعلي پايانه‌هاي فروش را مشاهده نموده و بر اساس چرخه حيات پايانه فروش مي‌تواند وضعيت پايانه‌ها را تغيير دهد يا براي کاربران ذيربط ارجاع دهد.

  • ارسال پيغام به کاربران
  • پيغام‌ها و درخواست‌هايي که در سامانه به عنوان يک مورد کاربرد مشخص تعريف نشده باشند مي‌توانند تحت عنوان يک نامه الکترونيکي براي ساير کاربران ارسال شود.

   مشاهده عملکرد کارگزار

   کارشناس ستاد مي‌تواند کارگزار مورد نظر خود را انتخاب کرده و گزارش‌هاي تحليلي مربوط به عملکرد آن کارگزار را در زمينه‌هاي نصب، تعمير و پاسخگويي به نيازهاي پذيرندگان مشاهده نمايد.

  • مشاهده ريزتراکنش پايانه‌هاي فروش
  • کارشناس ستاد مي‌تواند ريزتراکنش کليه پايانه‌هاي فروش را با تأخير حداکثر 24 ساعته در سامانه مديريت پذيرندگان مشاهده نمايد.
  • صدور صورتحساب کارگزار
  • کارشناس ستاد مي‌تواند بازه‌هاي زماني صدور صورتحساب و سياست‌هاي پرداخت، تشويق و تنبيه وي را در سامانه مديريت پذيرندگان تنظيم نمايد تا صورتحساب‌ها به صورت اتوماتيک در زمان مشخص صادر شوند و در اختيار واحد مالي براي پرداخت قرار داده شوند.

 • واحد مالي
  • دريافت صورتحساب کارگزاران
  • کارشناس واحد مالي مي‌تواند با مراجعه به سامانه مديريت پذيرندگان صورتحساب‌هاي صادر شده که حاوي اطلاعات تراکنش‌ها، نصب‌ها، تعميرات، تشويق و تنبيه کارگزار به همراه مبلغ قابل پرداخت وي است را از سامانه دريافت کرده و روي آن اقدام نمايد و پس از اقدام اطلاعات پرداخت را در سامانه ثبت نمايد.

 • نماينده استان
  • ثبت درخواست پايانه فروش جديد به صورت گروهي يا تکي
  • نماينده استان به صفحه شخصي خود در سامانه مديريت پذيرندگان مراجعه نموده و اطلاعات پايانه فروش جديد را در بخش درخواست پايانه فروش ثبت مي‌نمايد.

   نماينده به صفحه شخصي خود در سامانه مديريت پذيرندگان مراجعه نموده و فايل حاوي اطلاعات پايانه‌هاي فروش بازاريابي شده را در بخش درخواست پايانه فروش جديد بارگذاري مي‌نمايد.

  • ثبت درخواست جمع‌آوري
  • نماينده استان مي‌تواند درخواست جمع‌آوري پايانه‌هاي فروش را به صورت تکي و فايلي ثبت نمايد.

  • پيگيري وضعيت درخواست
  • نماينده استان مي‌تواند وضعيت درخواست خود را از سامانه مديريت پايانه فروش پيگيري نمايد.

  • مشاهده عملکرد پايانه فروش
  • نماينده استان مي‌تواند ريزتراکنش‌هاي پايانه‌هاي فروش تحت پوشش خود را با تأخير حداکثر 24 ساعته در سامانه مديريت پذيرندگان مشاهده نمايد.

   گزارش‌هاي تحليلي در خصوص عملکرد پايانه‌هاي فروش در سامانه مديريت پذيرندگان قابل دريافت است.

  • مشاهده عملکرد کارگزار
  • نماينده استان مي‌تواند کارگزار تحت پوشش خود را انتخاب کرده و گزارش‌هاي تحليلي مربوط به عملکرد آن کارگزار را در زمينه‌هاي نصب، تعمير و پاسخگويي به نيازهاي پذيرندگان مشاهده نمايد.

 • شرکت پرداخت الکترونيک
  • دريافت درخواست‌ها در قالب فايل
  • کارشناس شرکت پرداخت الکترونيک با مراجعه به سامانه مديريت پذيرندگان مي‌تواند اطلاعات پايانه‌هاي درخواست شده را به صورت فايلي و در قالبي استاندارد دريافت نمايد. پس از ثبت فايلي پايانه‌هاي جديد در سامانه سوئيچ، کارشناس شرکت پرداخت فايل به روز شده را در سامانه مديريت پذيرندگان بارگذاري کرده و وضعيت پايانه‌ها به روز مي‌شود.

  • تغيير وضعيت پايانه‌ها
  • کارشناس شرکت پرداخت الکترونيک به سامانه مديريت پذيرندگان مراجعه کرده و وضعيت فعلي پايانه‌ها را مشاهده نموده و بر اساس چرخه حيات پايانه فروش مي‌تواند وضعيت پايانه‌ها را تغيير دهد.

  • ارسال گزارش عملکرد پايانه‌ها
  • ريزتراکنش‌ پايانه‌هاي فروش در بازه‌هاي زماني توافق شده در قالبي استاندارد از سامانه سوئيچ دريافت شده و در سامانه مديريت پذيرندگان بارگذاري مي‌شود. حداکثر بازه زماني مورد انتظار 24 ساعت است.