مشاور فناوری اطلاعات

رایمند با تخصص و تجربه در زمینه طراحی و پیاده سازی انواع نرم افزار براساس اصول مهندسی نرم افزار، زیرساخت مناسب شبکه با توجه به حجم سرویس دهی و همچنین پیاده سازی استانداردهای امنیتی در سطح منابع انسانی، کدینگ و بستر شبکه به عنوان مشاور پروژه های بزرگ در صنعت فناوری اطلاعات به فعالیت می پردازد. شرکت رایمند افتخار دارد طی 2سال به عنوان مشاور و مدیر پروژه بزرگ ERP شرکت ارتباطات زیرساخت فعالیت نموده است. همچنین این شرکت در کارنامه کاری خود در حوزه مشاوره صنایع رنگ گیرش، شرکت رنگ پارس، شرکت ایمنی افزار احصا، آژانس بزرگ املاک دلتا،... می بینید.
 

راهکار های سازمانی

شركت رایمند پردازش به عنوان يكي از متوليان خدمات تكنولوژي اطلاعات در ايران با فعاليت در اين بخش قصد دارد محركي باشد براي سازمان ها و صنايع داخلي در گام نهادن در تحولات جهاني و تجهيز ايشان به فن آوري اطلاعات لذا اين مجموعه با گرد آوري گروهي از متخصصين در زمينه كامپيوتر و صنايع و تكنولوژي اطلاعات فعاليت هايي را تحت عناوين زير ارايه مي كند:

  • طرح جامع سیستم های اطلاعاتی Master Plan
  • برنامه ریزی استراتژیک فن آوری اطلاعات
  • مشاوره مدیریت جهت انتخاب راه حل های مبتنی بر فنآوری اطلاعات
  • مشاوره مدیریت دردر طرح های معماری سازمانی
  • هم ترازی IT و کسب و کار(IT-BIZ Alignment)
  • بسط و گسترش فرهنگ صحیح اطلاع رسانی
  • ترویج و بکارگیری تکنولوژی ارتباطات در بخش های اداری و صنایع کشور
  • مکانیزاسیون سیستم های اداری و سازمان های دولتی و همگام شدن با تکنولوژی روز
  • ایمن سازی شبکه های کامپیوتری
  • آمادگی سنجی استقرار فن آوری اطلاعات ITRA