جهت دسترسی به کیفیت بالا و بهره وری در یک شبكه با زيرساخت‌ها و تجهیزات مشخص اولين و مهمترين نياز وجود NOC است.  اين مراكز به گونه‌اي  طراحي مي‌شوند كه با نيازهاي هر شبكه‌اي منطبق باشند و بتوانند كليه خرابي ها و مشكلات شبكه را اعم از اشكالاتي كه توسط پرسنل ايجاد مي‌شوند و يا مشكلات مربوط به تجهيزات مسيريابي كرده، پس از جداسازي رفع كنند.

این مرکز يک واحد سازمانی است متشکل از نيروی انسانی، ابزار هاي نرم افزاری و سخت افزاری و نیز مجموعه اي از فرآيندهاي تعريف شده جهت کنترل و مديريت کليه بخشهای يک شبکه از ايستگاه های کاری تا سرورها و ديگر تجهيزات است. به طور کلی اتاق NOC قلب نظارتی یک دیتا سنتر است كه به كليه تهديدها در شبكه عكس‌العملي آني نشان مي‌دهد .
دپارتمان فن آوري هاي پيشرفته شرکت رایمند جهت راه اندازی مرکز کنترل و مدیریت شبکه بدین شرح معرفی میگردد :

  • طراحي ساختار سازماني مرکز کنترل و مديريت شبکه
  • عملياتي سازي و پياده سازي و مرکز کنترل و مديريت شبکه
  • پشتيباني و نگهداري مرکز کنترل و مديريت شبکه
  • آموزش و آگاهي رسانی تيم مرکز کنترل و مديريت شبکه